Adana-konservatuvara-hazırlık-kursu-ve-oyunculuk-sınavı-başvuru-ve-şartlar

Adana Konservatuvara Hazırlık Kursu

Adana Konservatuvara Hazırlık Kursu ve Oyunculuk Özel Yetenek Sınavı

Adana Konservatuvara Hazırlık Kursu

Oyuncu olmak isteyen birçok adayın atması gereken ilk adımlardan biride Konservatuvardır. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Oyunculuk, Tiyatro, Sahne Sanatları bölümünde verilen bu eğitimlere, özel yetenek sınavları ile öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.

Reverans Sanat olarak, Adana Konservatuvara Hazırlık Kursumuzda; özel yetenek sınavında öğrencinin ihtiyacı olan pratik ve teorik tüm bilgiler eğitim esnasında profesyonel eğitmen kadromuz tarafından verilmektedir.

Oyunculuk, Tiyatro, Sahne Sanatları sınavları üniversiteye göre değişiklik göstermek ile birlikte, genellikle iki veya üç aşamada gerçekleşmektedir. Konservatuvara Hazırlık Kursumuzda öğrencinin gireceği tüm aşamalar göz önünde bulundurularak eğitim programımız bu kapsamda oluşturulmuştur. Konservatuvara Hazırlık Kursunda; eğitmenlerimiz, kursiyerlerimizin sınav için seçecekleri tirat, şiir, şarkı seçimlerine yardımcı olmaktadır.

Konservatuvara Hazırlık Kursu, Eylül-Ocak ve Ocak-Haziran olmak üzere iki kurdan oluşmaktadır. Temmuz ve Ağustos aylarında kursiyerlerimiz sınav için hazırlıklarına kurumumuzda devam etmekte olup başvuru ve tercih işlemleri kurumumuz tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Adana Konservatuvara Hazırlık Kursumuz, sınav sistemi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Oyunculuk, Şan, Yoga ve Dans temel derslerinden oluşmaktadır. Ders programı ve saatleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin özel yetenek sınavlarına ait aşamalar aşağıda yer almakta olup, ilgili kılavuz 2019 verileri baz alınarak oluşturulmuştur.

Oyunculuk Özel Yetenek Sınavı

Tablonun tamamını görebilmek için, sağa kaydırın.
Üniversite Bölüm Max. Kontenjan Şartlar
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Oyunculuk 10 Oyunculuk Programı özel yetenek sınavı için adayların farklı türlerde seçilmiş üç parça (tirat) ve bir şiir hazırlamaları gerekmektedir. Bunların haricinde aşağıda belirtilen sıra düzeniyle kendilerinden doğaçlama, dans hareket, diksiyon, ses ve ritim algısı gibi alanlarda beceri ve potansiyellerini ölçmeye yönelik çalışmalar istenecektir.

Oyunculuk Diploma Programı özel yetenek sınavı üç aşamadan oluşur:

 • Birinci aşamada adayların hazırladığı parçalardan en az biri oyunculuk becerisi bakımından değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Sınavın ikinci aşaması üç ayrı komisyon tarafından yürütülen üç bölümden oluşur. Birinci bölümde adayın ses ve ritim algısı, ikinci bölümde hareket ve dans becerisi, üçüncü bölümde ise hazırlamaları zorunlu olan parçalardan daha önce görülmemiş olanlar (ihtiyaç halinde görülmüş olanlar yeniden) görülerek oyunculuk yönünden değerlendirmeye tabii tutulur.
 • Sınavın üçüncü aşaması oyunculuk sınavı komisyonunun yürüttüğü iki bölümden oluşur. Birinci bölümde adaylar toplu doğaçlama sınavına, ikinci bölümde ise mülakat ve -ihtiyaç duyulması halinde parçaları (tiratları ve şiiri) bir kez daha izlenerek- yeniden oyunculuk sınavına tabii tutulur. Bu bölümün değerlendirmesi ise komisyon tarafından tek bir puanla yapılır. Verilen puanların ortalaması adayın kesin kabulüne esas teşkil edecek başarı notunu oluşturur
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet Konservatuvarı Tiyatro 20 En az 150 puan almış olmak.( İlgili bilgilere erişilememiş olup üniversite ile iletişime geçmeniz gerekmektedir)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro 20 En az 220 puan almak.Oyunculuk Anasanat Dalı Yetenek Sınavı altı aşamalıdır:

 • Birinci Aşama Sınavı eleme niteliğindedir. Sınav yönergesi ve zorunlu parçalar D.T.C. Fakültesi W.E.B. sayfasında yayımlanır. Adaylar zorunlu parçalardan ve kendi seçtikleri en az iki parça olmak üzere toplam dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden sahne sınavına alınırlar. Birinci aşamaya girebilmek için dört parçanın da hazır olması şarttır.
 • İkinci Aşama Sınavı eleme niteliğindedir. Bu aşamada adayların ses-kulak yetenekleri ölçülür. Ses ve Kulak Sınavında, adaylardan, piyano ile verilen sesleri yinelemeleri; çalınan ritim kalıplarını ve ezgileri yinelemeleri ve bildikleri bir şarkı ya da türküyü söylemeleri istenir.
 • Üçüncü Aşama Sınavı eleme niteliğindedir. Üçüncü Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan adaylar hazırlamış oldukları dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden yeniden sınava alınırlar. Sınav komisyonu 2. Eleme Sınavı’ndan sonra adaylara hazırlanmaları için yeni bir parça verebilir.
 • Üçüncü Aşama Sınavı’ndan başarılı olan adaylar yazılı sınava alınırlar. Bu sınav adayların okuduklarını anlama ve anladıklarını yazılı olarak ifade etme yetisini ölçmeye yöneliktir. Bu sınav eleme niteliğinde olmamakla birlikte, adayların bu sınavda aldıkları notlar Sözlü ve Sahne Uygulamaları Sınavı’nda(6.Aşama) değerlendirilir.
 • Beşinci Aşama Sınavı: Ritim ve Hareket Sınavı’nda adaylardan duydukları müziği, duygusu ve ritmi ile bedenlerinde yansıtmaları istenir. Söz konusu sınav, adayların bedenlerinin esnekliğinin de değerlendirildiği bir sınavdır. Adaylar sınava rahat hareket edebilecekleri giysiler içinde gelmelidirler. Beşinci Aşama Sınavı eleme niteliğinde olmamakla birlikte, adayların bu sınavda aldıkları notlar Sözlü ve Sahne Uygulamaları Sınavı’nda(6.Aşama) değerlendirilir.
 • Altıncı Aşama Sözlü – Sahne Uygulamaları Sınavı’dır ve eleme niteliğindedir. Jüri üyeleri, önceki aşamaları başarmış olan adaylardan Tiyatro Bölümü tarafından saptanmış olan yeni bir parçayı hazırlayıp sunmalarını isteyebilir.
Atatürk Üniversitesi Erzurum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları 40 En az 150 puan almak. Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı’na başvuran adayların, doğum tarihlerinin tercihen 1994 ve daha yukarı olması ve Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Ortopedi ve Psikiyatri kliniklerinden alacakları sağlık raporu zorunludur.

Oyunculuk Sanat Dalı’nda Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

 • I. aşama “seçme” sınavı; mimik, ritim, ses, kulak, doğaçlama, okuma, refleks gibi oyunculuk yetenekleri üzerinden değerlendirilir. Bu aşamada adaylar ayrıca kendi hazırlayacağı bir şarkıyı seslendirirler. I. aşamada başarılı bulunan adaylar, II. aşama sınavına alınırlar.
 • II. Aşama sınavında ise tanınmış oyun yazarlarından seçecekleri biri trajik, diğeri komik iki sahneyi sınav kurulu önünde sahnelerler. Ayrıca tanınmış bir şairden seçecekleri bir şiiri ezbere okurlar. Bununla birlikte II. aşamada adayların genel kültür ve sanatsal eğilimleri de değerlendirilir.

Adayın Sahne Seçiminde ve Hazırlanmasında Özen Göstermesi Gereken Noktalar:

 • Biri Türk diğeri yabancı iki yazardan bir sahne seçmelidir.
 • Sahneler, adayın sağlıklı olarak değerlendirilmesine olanak verecek bir uzunlukta olmalıdır.
 • Aday, hangi yazarın oyununu seçtiyse, o yazar ve oyunun tamamı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Seçilen sahneler ezberlenecek ve jüri önünde oynanacak nitelikte hazırlanmalıdır.
 • Hazırlanan sahneden vazgeçilmeyecek kadar önemli ve gerekli yardımcı eşya ve aksesuarı aday yanında getirebilir.
 • Adaylar kendi cinslerine uygun rol seçeceklerdir. (Örnek: kadınlar, erkek rollerini ya da erkekler kadın rollerini seçemezler) Aksi halde sınavları kabul edilmeyecektir.
 • Aday bir adet söyleyebileceği şarkı ve bir şiir hazırlamalıdır.
 • Sınav aşamalarında sınavı biten adaylar sınav jürisi tarafından gerek görüldüğü takdirde tekrar sınavın yapıldığı yere çağrılabilir.
 • Sınava girecek olan adayların sınav aşamalarında eşofman ile sınava girmeleri gerekmektedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk 10 En az 150 puan almak.25 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların fiziksel ve ruhsal kusuru olmadığını belirtir sağlık raporu (Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar geçerlidir).

Oyunculuk Özel Yetenek Sınavı II aşamadan oluşur.

I.Aşama Sahne Sınavı: Bu aşamada adaylar ön kayıt sırasında kendilerine verilecek olan zorunlu iki parçayla birlikte, kendilerinin belirleyecekleri en az iki serbest parçayı (bir dram, bir komedi) sunar. Ayrıca adayların dağarcığında şiir ya da anlatı gibi ek parçalar da olmalıdır. Bu aşamanın amacı adayın temel oyunculuk becerisine sahip olup olmadığını sınamaktır.

II.Aşama:Birinci Aşamada başarılı olanlar bu sınava alınır. Dört bölümden oluşur:

 • Ses-Kulak-Ritm Sınavı: Adayın ritm duygusunu, kulak ve sesini sınamaya yönelik bir sınavdır. Adayın bir de şarkı hazırlaması gerekmektedir.
 • Doğaçlama ve Hareket Sınavı: Adayın yaratıcılığını, düş gücünü, düzenleme ve koordinasyon becerisini sınamaya yönelik doğaçlamaları içerir. Bu bölümde sınav komisyonu dilerse adayın sahne sınavındaki parçalarını yeniden görmek ve sahne açısından adayı bir daha değerlendirmek isteyebilir. Bunun yanında aynı oturumda adayın bedensel esnekliğini, dansa, harekete ve akrobasiye yatkınlığını, denge, duruş ve konsantrasyonunu sınayan hareket ve dans sınavı da yapılmaktadır. (Adayların bu sınava mutlaka rahat bir giysiyle –eşofman, tayt, şort vb.- gelmeleri gerekmektedir.)
 • Tiyatroya İlgi ve Genel Kültür Sınavı: Bu bölümde aday, tiyatro kültür birikiminin ölçüldüğü veya ifade becerisinin sınandığı bir sınava tâbi tutulur.
 • Mülakât: Adayın bireysel özelliklerini tanımaya ve hedeflerini öğrenmeye yönelik bir mülakât sınavından oluşur. Jüri üyeleri dilerse, sahne ve doğaçlamaya ilişkin ek sorular da sorabilir.

KADIN OYUNCU ADAYI İÇİN ZORUNLU PARÇA:
Tragedya: ANTİGONE Yazan: Sophokles Çeviren: Güngör Dilmen

Komedya: ZERBINETTE Oyun Adı: Scapin’in Dolapları Yazan: Moliere Çeviren: Orhan Veli Kanık

ERKEK OYUNCU ADAYI İÇİN ZORUNLU PARÇA:
Tragedya: KREONOyunun Adı: Antigone Yazan: Sophokles Çeviren: Güngör Dilmen

Komedya: HARPAGON Oyun Adı: Cimri Yazan: Moliere Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı Tiyatro (Oyunculuk) 12 En az 150 puan almak. 25 yaşından büyük olmamak.Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro-Oyunculuk ASD. için giriş sınavları “Ön Eleme Sınavı”, “Baraj Sınavı” ve “Kesin Kabul Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur:

 • Adaylar ikisi komedya, ikisi tragedya olmak üzere en az dört serbest parça ve bir adet şiir hazırlamak zorundadır.Ön Eleme Sınavında adaylar hazırlamış oldukları serbest parçalardan ikisini Komisyona sunmak zorundadır.
 • Baraj sınavında adaylar yapılacak Genel Kültür, Genel Tanıma, Ses-Kulak, Ritim-Dans, Hareket sınavlarında başarılı olmak ve hazırlamış oldukları serbest parçalardan Komisyona sunmadığı iki parçayı Komisyona sunmak zorundadır. Komisyon gerekli bulursa adaylara zorunlu parça verebilir, doğaçlama ve toplu çalışma yaptırabilir; ayrıca adayların kulak-burun-boğaz-göz, ortopedi (genel beden) konularında muayene edilmesini ve psikolojik testlere tabi tutulmasını isteyebilir.
 • Kesin kabul sınavında adaylar yapılacak doğaçlamalarda ve mülakatta başarılı olmak zorundadır.
Doğuş Üniversitesi İstanbul Sanat ve Tasarım Fakültesi Oyunculuk(Burslu)

Oyunculuk(Yüzde 75 burs)
3

27
En az 150 ve üzeri puan almak. Sınav tek aşamada gerçekleştirilecek tir. Oyunculuk Bölümü’ne başvuracak adayların sınav için istenen zorunlu tiratlara hazır olarak başvuru yapmaları beklenmektedir. Başvurularını tamamladıktan sonra halihazırda belirlenen tiratlara hazır oldukları öngörülerek hemen akabinde sınava çağrılacaklardır.

KADIN ADAYLAR İÇİN:
1. PARÇA Oyunun Yazarı: Haldun Taner, Oyunun adı: Keşanlı Ali Destanı, Karakter: Zilha
2.PARÇA Oyunun Yazarı: Arnold Wesker, Oyunun adı: Kökler, Çeviren: Cevat Çapan, Karakter: Beatie
ERKEK ADAYLAR İÇİN:
1. PARÇA Oyunun Yazarı: Plautus, Oyunun adı: Çömlek , Çeviren: T. Yılmaz Öğüt, Karakter: Euclio 2. PARÇA Oyunun Yazarı: Melih Cevdet Anday, Oyunun adı: İçerdekiler, Karakter: Tutuklu
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk 10 En az 180 puan almış olmak. en çok 25 yaşında olmak.

 • 1.Aşama Oyunculuk Anasanat Dalı için “Sahne Sınavı” düzenlenir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Adayların seçilen sınav parçasını; tür, konu, durum ve karakterin özellikleri bakımından gereken duygusal, düşünsel ve devinimsel isteklere uygun biçimde hazırlayıp icra edebilmesi; Türkçeyi fonetik kurallarına uygun bir biçimde kullanabilmesi, sınav parçasının gerektirdiği ölçütlere uygun temel ses ve konuşma becerisi gösterebilmesi beklenir. Sınav başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. 1. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.
 • 2 .Aşama “Mimik-Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans- Hareket Sınavı” olmak üzere üç bölümden oluşur. . Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Mimik-Doğaçlama Sınavında adaylara sınav esnasında doğaçlama olarak oynanmaları için durum ya da konular verilir. Adaylar, eğer jüri başka bir yönlendirmede bulunmazsa, sözsüz olarak doğaçlama sahnelerini oynarlar. Jüri performansları sırasında gerek duyarsa adayları durdurabilir, yönlendirmelerde bulunabilir ya da doğaçlama konusunu değiştirebilir. Mimik-Doğaçlama sınavında adayın verilen durum ya da konuya uygun doğaçlama performansını tasarlaması ve uygulaması, bunu yaparken yönlendirmelere uygun biçimde duygusal, düşünsel, bedensel becerilerini sergilemesi beklenir. Şan- İşitme Sınavında adaylar tek tek piyano eşliğinde sınava alınırlar. Adayın tek ses, çift ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarında yetkinlik gösterebilmesi; oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir. Dans-Hareket Sınavında adaylar tek tek ya da grup olarak sınava alınırlar. Adaylardan müzik ya da ritim eşliğinde bedensel yeterliliklerini sergilemeleri istenir. Böylece adayın hareket üretim kapasitesi, koordinasyon ve denge becerisi, fiziksel kondisyon yeterliliği, bedensel farkındalığı ve doğaçlama becerisi sınanır.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk 12 En az 180 puan almak. 24 yaşından büyük olmamak. Sınav; I. Baraj Sınavı, II. Baraj Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Sahne:

 • Klasik, modern ya da çağdaş dram türünde 1 tiradın yorumlanması. Komedi türünde 1 tiradın yorumlanması (Tiradlar, adayın kendisi tarafından seçilip hazırlanacaktır.) (Tiradlar, adayın istediği dönem ve yazara ait olacaktır.)

Diksiyon :

 • 1 şiirin okunması (Şiir, adayın kendisi tarafından seçilip ezberlenecektir.) (Sınav Jürisi, adaya, şiirin anlamı ve yazarı ile ilgili sorular yöneltebilir.)
 • Baraj Sınavı, Anasanat Dalı tarafından sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar 2 yıl süreyle saklanır.
 • Baraj Sınavı, 100 puan üzerinden değerlendirilen sözlü bir sınavdır.

Hareket:

 • 10’ar kişilik gruplar halinde, bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar (Adaylar, bu bölüme, rahat edebilecekleri bir kıyafet ve ayakkabı ile katılmalıdırlar.)

Müziksel İşitme-Şan:

 • Ses Tekrarı (1 Ses, 2 Ses), ezgi tekrarı, ritm tekrarı
 • Tiyatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar
 • Adayın kendi hazırladığı bir şarkı ya da türküyü seslendirmesi

Sahne:

 • Dram türünde 1 tiradın yorumlanması. Komedi türünde 1 tiradın yorumlanması (Söz konusu 2 tirad, I. Baraj Sınavı sonuçlarının ilanı esnasında Sınav Jürisi tarafından ilan edilecektir.)

Kesin Kabul Sınavı, 100 puan üzerinden değerlendirilen yazılı ve sözlü bir sınavdır.

Yazılı Sınav:

 • I. Baraj Sınavı ve II. Baraj Sınavı’nda sorumlu olunan tiradların oyun metinlerine ilişkin bilgi ve yorum soruları
 • Kültür, sanat ve edebiyat birikimine yönelik sorular

Doğaçlama :

 • Sınav Jürisi tarafından verilecek konuların sözlü ve sözsüz olarak sergilenmesi
Haliç Üniversitesi İstanbul Konservatuvar Tiyatro (Burslu)

Tiyatro (Yüzde 50 burs)
3

27
150 veya üzerinde puan almak. Özel Yetenek Giriş Sınavı, Duyuş – Hareket ve Sahne sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

 • Duyuş ve Hareket Sınavı:Duyuş sınavında adayların; piyano eşliğinde yaptırılacak ses ve ritimlere ses ve el vuruşlarıyla doğru olarak tekrarlanması ve bildikleri bir şarkıyı söylemeleri gibi müzikal duyuş ve kavrayışları sınanır.Hareket sınavında adayların fiziksel becerisi ve yeterlilikleri ölçülür.Hareket ve Duyuş sınavlarından başarılı olan adaylar ikinci aşamaya girmeye hak kazanır.
 • Sahne Sınavında adaylardan, önceden hazırlayacakları tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları arasından iki tirat ile tanınmış şairlerin eserlerinden ezbere bir şiiri sunmaları istenir. Bu yolla adayların oyunculuk yetenekleri sınanır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro (Burslu)

Tiyatro (Ücretli)
2

14
150 ve üzeri puan almış olmak.Oyunculuk Sanat Dalı Sınav Aşamaları:

 • 1.AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirat hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.
 • 2.AŞAMA: Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Adaylar ayrıca sınavda kendilerine jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynarlar.
 • 3.AŞAMA: Jüri uygun gördüğü adayları 3. Aşama sınavına çağırır. Bu sınavda, diğer aşamalarda adaylardan istenilen konulardan gerekli görülenleri üzerinde tekrar durulur.
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Drama ve Oyunculuk (Burslu)

Drama ve Oyunculuk (Yüzde 50Burs)
432
Drama ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı:

 • I.AŞAMA:Yetenek sınavında adaylardan, Tiyatro Edebiyatında yer alan, klasik ya da çağdaş oyunlar arasından seçilmiş, iki tirad ve yerli ya da yabancı şairler arasından seçilmiş bir şiiri ezberleyip jüriye sunmaları istenir.

Birinci aşama üç sınavdan oluşmaktadır ve 1. gün yapılır.

 • Genel Kültür Sınavı: Bu sınav adayın genel kültür ve tiyatro bilgisini ölçmeye yönelik test şeklinde yapılan bir sınavdır.
 • Ses ve Kulak Sınavı: Ses ve kulak sınavında adaydan oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir. Bu aşamada adaya ses, kulak ve ritim yeteneklerinin ölçülebileceği ve adayın ses kalitesini ortaya çıkarabileceği egzersizler yaptırılır. Piyano eşliğinde yapılacak olan bu sınavda adaydan tek ses, çift ses, ezgi ve çalınan ritim kalıplarını yinelemesini ve bildiği bir şarkı ya da türküyü söylemesi istenir.
 • Sahne Sınavı: Bu sınav eleme niteliğindedir. Jüri adayın hazırladığı tiradlardan birini izler. Hangi tiradın oynanacağı jürinin seçimine bağlıdır.

 1. AŞAMA:
 2. Aşamayı kazanan adaylar II. Aşamaya alınır.
 3. Aşama iki bölümden oluşur ve 3 gün sürer.

 1. Atölye
 2. Kesin kabul

Workshop: 2. ve 3. Gün

Bu çalışmalarda adayın beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı, adayın düşünsel ve bedensel becerilerini anlamaya yönelik egzersizler ve doğaçlamalar yapılır. Her adayın üstünde çalışacağı bir doğaçlama teması doğaçlama workshopunun temelini oluşturur. Ayrıca adaylar gruplar halinde belirli koreografilere çalıştırılırlar.

Kesin Kabul 4. gün

Kesin Kabul 4. gün Jüri bu günde adaylardan workshoplarda çalışmış oldukları doğaçlamaları, tasarlanan koreografileri, adayların ikinci tiradlarını ve şiirlerini izler.

* II. Aşama workshop çalışmalarına girmeye hak kazanan adayların bu çalışmalarda rahat hareket edebilecekleri eşofman ve spor ayakkabı giymeleri gerekmektedir.

**I. ve II. Özel yetenek sınavına girip kazandığı halde bölüme kayıt yaptırmayan adaylar Eylül ayında yapılacak olan ek kontenjan yetenek sınavına girme hakkını kaybeder.

** Jüri gerekli gördüğü takdirde Oyunculuk Anasanat Dalı’na kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, kesin kayıt sırasında tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış, oyunculuk yapmaya engel bedensel ( özellikle ses ve konuşma bozuklukları vb.) ve ruhsal rahatsızlığı olmadığını gösteren sağlık raporunu getirmesini isteyebilir.
İstanbul Okan Üniversitesi Tiyatro(Burslu)

Tiyatro (Yüzde 50 Burs)

Tiyatro (Ücretli)
3


13

14
İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı iki aşamalı bir seçme sınavıdır.

 • Birinci aşamada adayların önceden hazırladıkları bir dram ve bir komedi parçasını (monolog) sahnede sınav jürisi önünde oynamaları beklenmektedir.
 • İkinci aşama diğer tüm konservatuvar ve tiyatro bölümlerinden farklı olarak, 8 günlük bir sürece yayılan Atölye Sınavları şeklinde yapılmaktadır. Bu aşama, Oyunculuk ve Sahne, Duyuş ve Ses, Konuşma ve Diksiyon, Hareket, Doğaçlama, Fiziksel Tiyatro gibi ana başlıklar altında yapılan atölye çalışmalarından ve sonunda yapılacak olan mülakattan oluşur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal TiyatroOyunculuk
1512
En az 150 veya üzeri puan almış olmak. 24 yaşında veya daha küçük olmak. Sınav, Duyuş Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur:

 • Duyuş Sınavı: Adayın duyma yeteneğinin değerlendirilmesi, Sınav komisyonu tarafından piyanoyla çalınacak tek ses, iki ses, üç ses, dört ses sorularını doğru olarak yanıtlayabilme, piyanoyla çalınacak ezgileri sesle tekrarlayabilme, el vuruşları ile verilecek ritimleri tekrarlayabilme bilgi ve yeteneklerini ölçme şeklinde yapılır.

 • Kesin Kabul Sınavı:
  1. Aday, müzikal tiyatro repertuvarından seçilmiş iki parçayı ezbere seslendirir. Sınav jürisi parçaları müzikalite, entonasyon, diksiyon ve stil açısından değerlendirir.
  2. Aday, jüri tarafından verilecek bir konu üzerine doğaçlama yapar.
  3. Aday, hazırlamış olduğu bir tiradı oynar.
  4. Aday, hazırlamış olduğu en fazla üç dakikalık dans performansını sergiler. Bu dans, solo veya eşli olabilir.


En az 150 puan almak. 21 yaşında veya daha küçük olmak. Sınav 2 aşamalıdır.

 • Baraj Sınavında adaylardan, önceden hazırlayacakları tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları arasından iki tirat ile tanınmış şairlerin eserlerinden ezbere bir şiiri sunmaları istenir. Bu yolla adayların oyunculuk yetenekleri sınanır.
 • Kesin Kabul Sınavında adayların; piyano eşliğinde yaptırılacak ses ve ritim egzersizleriyle (çalınacak seslerin, ezgilerin, el vuruşlarıyla verilecek ritimlerin doğru olarak tekrarlanması ve bildikleri bir şarkıyı söylemeleri gibi) müzikal duyuş ve kavrayışları sınanır, doğaçlama egzersizleri yaptırılarak bedensel ve zihinsel kıvraklığı ölçülür.
Kadir Has Üniversitesi İstanbul Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro (Burslu)

Tiyatro (Yüzde 50 Burs)

Tiyatro (Yüzde 75 Burs)
3

22


3
150 puan almak.

 • Tiyatro Bölümü yetenek sınavlarının birinci aşaması atölye şeklinde gerçekleşecektir. Özel bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Adaylar yanlarında rahat kıyafetler getirmelidirler.
 • İkinci aşamada adaylar önceden hazırladıkları bir dram ve bir komedi parçasını (monolog) sahnede jüri karşısında oynarlar ve bir şarkı söylerler. Şarkı için özel bir ses çalışması gerekmez. Kaydedilmiş müzik ya da piyano ile eşlik yapılmayacaktır. Adaylar, her hangi bir müzik türünde sevdikleri bir şarkıyı istedikleri şekilde söylerler. Parçalar 3 dakikadan uzun olmamalıdır. Jüri adaylarla sınav sırasında ek çalışmalar yapabilir. Aşama Yetenek Sınavını kazanarak kayıt yaptırmaya hak kazanmış öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir.
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk 10 En az 200 ve üzeri puan almak. Oyunculuk Programı için 1996 ve sonrası doğumlu adaylar başvurabilirler.

 • Adaylar önceden 3 parça, bir şiir ve bir şarkı hazırlamalıdırlar. Parçalardan biri komedya, biri tragedya (biri yerli, biri yabancı) olmalıdır. Üçüncü parçanın türü adayın kendi tercihine bırakılmıştır. (Bir parçanın sunum süresi 5 dk geçmemelidir).
 • Oyunculuk sınavında adaylara öncelikle temel oyunculuk yeteneklerini ölçmeye yönelik olarak kulak, ritim, doğaçlama, esneklik, okuma ve konuşma çalışmaları yaptırılır ve adaydan (ilk olarak) kendi tercihi ile hazırladığı sahne parçasını sunması istenir. Daha sonra adaylar, şiirleri ile komik ve trajik parçalarını sunacakladır.
 • Oyunculuk programına başvuran adaylar aşağıdaki yazarların tüm oyunlarını kullanabilirler: Aiskhülos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, Plautus, Shakespeare, Moliere, Ibsen, Çehov, Aziz Nesin, Güngör Dilmen, Haldun Taner, Aydın Arıt, Vasıf Öngören, Turgut Özakman, İsmet Küntay, Memet Baydur, Murathan Mungan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro 15 En az 180 ve üzeri puan almak. 21 yaşını geçmemiş olmak (Yıl olarak). Yapılacak İki Aşamalı Sınavda Aday;

 • 1 Aşama: Oyunculuk Yetenek Sınavı: Bu sınavda tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları arasından:
  1. Kendi seçtiği komedi tiradını oynar
  2. Kendi seçtiği dram tiradını oynar
  3. Sınav komisyonunun sorularını yanıtlar
 • 2 Aşama: Oyunculuk Düzey Sınavı: Bu sınava girebilmek için Oyunculuk Yetenek Sınavında başarılı olmak gereklidir. Bu sınavda aday:
  1. Tiyatro ASD tarafından verilen zorunlu parçayı/parçaları oynar,
  2. Tanınmış bir şairin şiirlerinden birini ezberden okur,
  3. Kulak sınavında tek ses, ezgi, iki ses, üç sesli akor ve ritm duyuşuna ilişkin sorulara yanıt verir,
  4. Sınav komisyonunca verilen fiziksel koordinasyon egzersizlerini yapar,
  5. Sınav komisyonunun sorularını yanıtlar.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları 20 Özel yetenek sınavı 2 aşamalı olarak yapılır.

 • 1.Aşamada oynanacak tirat sınav Jürisi tarafından belirlenerek ön kayıt tarihinden sonra ilan edilir. 1.aşama sınavı baraj niteliğindedir ve Sahne Sınavı, Ritim-hareket ve Kulak-ses sınavından oluşur.
  1. Sahne Sınavı: Adaylardan, bu bölüm için kendi hazırlayacakları dünya tiyatrosundan tanınmış eserlerden seçilmiş bir tiradı ve sınav jürisi tarafından belirlenen zorunlu tiradı oynamaları ve sınav jürisinin vereceği doğaçlamaları canlandırmaları istenecektir.
  2. Ritim-Hareket Sınavı: Adaylara tiyatro sanatçısında olması gereken bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılacaktır.
  3. Kulak-Ses sınavı: Adaya tek ses, çift ses ezgi, ritim tekrarlama ve teatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılacaktır.
 • 2.Aşama: Adayların kendi hazırladığı tiradın sınavı jürisi önünde oynanmasını ve tanınmış bir şairden seçtikleri bir şiirin ezbere okunmasını içerir. Tirat, Türk Tiyatrosundan tanınmış eserlerden seçilmelidir.
Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları (Burslu)


Sahne ve Gösteri Sanatları (Yüzde 75 Burs)
434
En az 150 puanı almış olmak

 • 1. Aşama: Yazılı Sınav Yazılı sınav Dünya ve Türk tiyatro tarihine ilişkindir ve adayın, güncel sanatsal gelişmeler, dijital çağ, sosyal medya ve sanat ilişkisine dair genel kültür birikimi sorgulanır.
 • 2. Aşama: Sahne Sınavı Sahne sınavında aday öğrenci daha önce çalıştığı bir tiradı sahneleyecek ve komisyon değerlendirmesine sunacaktır. Komisyon gerekli gördüğü takdirde aday öğrenciden doğaçlama bir tirat sahnelemesini isteyebilir.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fak. Oyunculuk 10 150 veya daha yüksek puan almış olmak.(İlgili bilgilere erişilememiş olup üniversite ile iletişime geçmeniz gerekmektedir)
Selçuk Üniversitesi Konya Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro 15 150 ve daha yukarı puan almış olmak.
 • 1. Aşama Sınavı ( Baraj Sınavı ) Bu sınav eleme niteliğindedir.
  1. Adaylardan kendi hazırladıkları tiradı oynamaları istenir.
  2. Adaylardan sınavda kendilerine verilecek konuları doğaçlama olarak canlandırmaları istenir.
  3. Adaylardan şiir/öykü/masal okumaları istenir.
 • 2. Aşama Sınavı (Baraj Sınavı) Bu sınava 1. aşamada başarılı olan adaylar alınır ve 3 aşamalı sınav eleme niteliğindedir. Aşamaların ortalamaya etkisi Kulak sınavı Yüzde 30, Hareket ve koordinasyon sınavı Yüzde 30 ve Sahne Sınavı Yüzde 40’dır.
  1. Kulak sınavı: Adaylardan tek ses, ritim/ezgi tekrarından oluşan işitme sınavı uygulanır. Ayrıca, adaylardan hazırlamış oldukları bir şarkı ya da türküyü farklı tonlardan seslendirmeleri istenebilir.
  2. Hareket ve Koordinasyon sınavı: Dans, yürüyüş ve ritmik hareket gibi uygulamalar yapılır. Adayların bu sınava tayt ya da şortla girmeleri zorunludur.
  3. Sahne Sınavı: Adaylardan sınavda kendilerine verilecek bir tiradı oynamaları istenir.
   1. Adaylardan doğaçlama istenir.
   2. Adaylardan metin okuma istenir.
   3. Adaylara sözlü genel kültür soruları yöneltilir.
   4. 2. Aşama Sınavından (Baraj Sınavından) 100 üzerinden 60 puan ve üstü alan adaylar 3. Aşama Sınavına (Kesin Kabul Sınavına) girmeye hak kazanırlar.
 • 3. Aşama Sınavı (Kesin Kabul Sınavı) Bu sınava 2. Aşamada başarılı olan adaylar alınır.
  1. Adaylardan 1. Aşamada seçtiği tirat dışında bir tiradı oynaması istenir.
  2. Adaylara tiyatro ve oyunculuk ile ilgili sanata bakış açılarını ortaya koyabileceği sözlü genel kültür soruları yöneltilir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk 15 150 ve daha yukarı puan almış olmak. 25 yaşından gün almamış olmak. Sahne Sanatları Bölümüne başvuran adayların bedensel ve zihinsel hiçbir engelinin bulunmaması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınav Aşamaları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Oyunculuk ASD özel yetenek sınavı 3 Aşamadan oluşmaktadır. Sınavın Uygulanması:
 • 1. Aşama Sınavı: Adaylar “Şan” (ritmik algılama, ses kullanımı, kulak), “Dans ve Hareket”, “Doğaçlama ve Mimik” sınavlarına girecek ve bu alanlarda adayların yetenekleri sınanacaktır. Doğaçlama, Mimik, Şan, Dans ve Hareket sınavları ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Sınav Jüri üyeleri gerekirse adaylardan hazırlamış oldukları sahne parçalarını oynamalarını isteyebilir. 1. Aşama Sınav Puanı 50 puanın altında olan öğrenciler ELENİRLER ve 2. Aşama Sınavına giremezler.
 • 2. Aşama Sınavı: Bu aşamada; Adaylar kendi belirledikleri ve hazırladıkları bir tragedya (dram), bir komedi türünde iki parçayı sınav jürisi önünde oynayacaklardır. Sınava girecek adaylar, hazırladıkları ve oynayacakları parçaları bir dosya içinde sınav jürisine teslim edeceklerdir. Aday oynayacağı parçaları, oyun kitabından fotokopi yapmalıdır. Dosyanın üstünde adayın adı soyadı ve sınav giriş numarası yazılı olmak zorundadır. Ayrıca adayların bir fıkra hazırlamaları da zorunludur.  Adaylar, sınava kendi yazdıkları bir oyun ya da kendi yazdıkları oyundan bir parça ile katılamazlar.2. Aşama Sınav Puanı 50 puanın altında olan öğrenciler ise ELENİRLER ve 3. Aşama Sınavına giremezler. Sonuçlar “BAŞARILI/ BAŞARISIZ” olarak ilan edilir.
 • 3. Aşama Sınavı: Bu aşama iki bölümde gerçekleştirilecektir;
  1. Bölümde adaylardan, Sınav Jüri Üyelerince belirlenerek adaylara dağıtılan herhangi bir oyundan bir parçayı oynamaları istenir (Bu parça yalnızca 2. Aşamayı geçen öğrencilere sınavdan önce dağıtılacaktır).
  2. Bölümde adaylar, tiyatro ve genel kültür bilgilerinin ölçüldüğü Mülakat Sınavına gireceklerdir.
Van Yüzün Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları 30 (İlgili bilgilere erişilememiş olup üniversite ile iletişime geçmeniz gerekmektedir)
Yedi Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro (Burslu)

Tiyatro (Ücretli)

Tiyatro (Yüzde 50 burs)
5

15

15
En az 150 puan almış olmak gerekmektedir. Adaylar sahne sınavında, toplam süresi 10 dakikayı geçmeyen ve önceden hazırlandıkları bir şiir, iki tirad ile bir tragedya/dram ve bir komedi parçasını jüri önünde sunacaklardır. Daha sonra adayı tanımaya yönelik değerlendirme gerçekleştirilecektir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro 25 150 taban puan almış olmak. Birinci aşama sınavı:
 • Birinci Aşama Sınavında adaylardan hazırladıkları tiratlardan (2 Dram / Tragedya, 1 Komedi) ikisini sunması istenerek sahnesel yeterlilikleri komisyon tarafından aşağıda yer alan başlıklarda değerlendirilir.
  • Başka birini oynayabilme
  • Beden –Beyin koordinasyonu
  • Rol bütünlüğü
  • İç Aksiyon
  • Dış Aksiyon
 • İkinci Aşama Sınavı:Birinci Aşama Sınavından 50 (Elli) ve üzeri puan alan tüm adaylar İkinci Aşama Sınavına girerler. Üç oturumdan oluşan İkinci Aşama Sınavında adaylar sırasıyla şu sınavlara tabi tutulacaklardır:
  1. Birinci Oturum yazılı sınavdır. Adayların genel kültür, algılama ve ifade etme yeteneğinin ölçülür.
  2. İkinci Oturum, adayların hareket becerisinin ve fiziksel adaptasyon performanslarının ölçüldüğü bir sınavdır.
   • Esneme-Germe: Adayları yapacakları hareketlere hazırlar ve esneklik becerilerinin ölçer.
   • Koreografi: Adaylardan o anda görecekleri kısa bir koreografiyi / hareket dizgesini bedenlerine uyarlayarak gerçekleştirmeleri istenir.
   • Serbest Hareket: Komisyonun çalacağı bir müzikle, adayların duygularını bedenlerine yansıtacağı şekilde kendilerinin istediği ölçüde dans etmeleri istenir. Not: Gerekli gördüğü takdirde, İkinci Oturum hareket sınavında komisyon, bölümler arasında geçiş yapabilir.
  3. Üçüncü Oturumda adaylara tek ses, çift ses, ezgi, ritim tekrarlama ve tiyatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılarak müziksel duyuş yeterlilikleri değerlendirilir.  Müziksel söyleme: Adayın kendi seçtiği bir eseri ezber olarak seslendirmesi istenir. Bu aşamada adayın doğru ve temiz söyleme düzeyi, konuşma anlaşılırlığı ve müzikal duyarlılığı değerlendirilir.
 • Üçüncü Aşama sınavı:İkinci aşama sınavına katılmış olan bütün adaylar üçüncü aşama sınavına da katılırlar. Üçüncü aşama sınavı, sahne sınavı olarak adlandırılır. Aday, daha önce hazırlamış olduğu ve ilk aşamada oynamadığı bir tiradı canlandırır / oynar. Aday, daha önce hazırlamış olduğu fıkra ve şiiri canlandırır / anlatır / oynar. Aday, metin olmaksızın komisyon tarafından verilecek olan bir durum veya durumları bireysel ve / veya grup dahilinde canlandırır / oynar. Bu aşamada aday, doğaçlama, adaptasyon ve mimik açısından değerlendirilir.
Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksek Okulu Drama ve Oyunculuk (Ücretli)

Drama ve Oyunculuk (Burslu)

Drama ve Oyunculuk (Yüzde 50 Burs)
1447
 • 1.AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri  ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.
 • 2.AŞAMA: Adayın müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenir. Adaya genel kültür ve mesleki formasyon düzeyini saptamaya yönelik sorular sorulur. Aday ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynar.
Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk (Burslu)

Oyunculuk (Yüzde 50 Burs)
3


17
150 ve üzeri puan almak. Oyuncu adaylarının  23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.
 • “Oyunculuk “sınavında I. aşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.
 • II. aşamadaise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Go to Top